Projekty edukacyjne realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” szkoła, która otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek i elementów wyposażenia biblioteki oraz przeprowadzenie działań promujących czytelnictwo jest zobowiązana do zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w placówce z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
W związku z tym uczniowie naszej szkoły, przy wsparciu nauczycieli bibliotekarzy oraz wychowawców i nauczycieli przedmiotów podjęli szereg działań na rzecz przygotowania projektów czytelniczych, w których wykorzystali zasoby biblioteki szkolnej oraz własną kreatywność i umiejętności.
Efekty pracy poszczególnych klas, w postaci przygotowanych przez nie prezentacji multimedialnych, będziemy prezentować sukcesywnie na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i odnalezienia inspiracji czytelniczych dla siebie.
 
Prezentacje:
Data publikacji: 10-11-2023 20:50

Na skróty