Konkurs „Legendy z naszego podwórka”

Legendy Podkarpackie to legendy z Ziemi Przemyskiej, Ziemi Sanockiej, Rzeszowszczyzny, Beskidu. Choć wiele z nich nie jest powszechnie znanych, to jednak sporo podań i opowieści przetrwało do naszych czasów. Ogłaszany konkurs będzie więc dobrą okazją, aby lepiej poznać „mityczną historię” związaną z  naszym regionem.

Legenda podkarpacka

 1. Organizatorzy:

Biblioteka szkolna przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2w Przemyślu.

 1. Cele:
 • propagowanie idei czytelnictwa,
 • rozwijanie umiejętności docierania do informacji,
 • rozwijanie wyobraźni inspirowanej przeczytanymi tekstami,
 • stworzenie okazji do indywidualnych działań rozbudzających kreatywność uczestników,
 • rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem historycznym i kulturowym regionu.
 1. Uczestnicy:

      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  Technikum nr 2 w Przemyślu.

 1. Zasady konkursu:
 • Konkurs polega na przedstawieniu wybranej legendy związanej z Podkarpaciem.
 • Legendę należy przedstawić w oryginalny sposób, np. w formie literackiej (wiersz napisany na podstawie legendy,  opowiadanie   z dialogami, wywiad z bohaterem legendy), plastyczno - literackiej (ilustracja wykonana ciekawą techniką z krótkim przedstawieniem treści legendy, kolaż zawierający zdjęcia miejsc związanych z legendą, rysunki, fragmenty tekstu), komiksu (technika komputerowa), słuchowiska itp.
 • Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.
 • Do prac trzeba dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza.
 • Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej pracy i z wyrażeniem zgody na umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły i na Facebooku.
 • Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora konkursu.
 • Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce.
 1. Terminy:

Prace należy złożyć do dnia 28  listopada 2023 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2023 r.

Data publikacji: 03-11-2023 19:15

Na skróty