Technik administracji

Technik administracji

Kwalifikacje w zawodzie

  • EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauczysz się

  • wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
  • udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
  • kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
  • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
  • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
  • prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
  • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
  • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
  • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie

Wykształcenie technika administracyjnego otwiera szerokie drzwi na rynku pracy. Możliwości zatrudnienia rozciągają się od administracji państwowej, przez samorządową, aż po sektor prywatny. Osoby z takim wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego - takich jak urzędy gminy czy urzędy pracy, a także w sektorze prywatnym, w tym w organizacjach, zakładach usługowych, fundacjach czy stowarzyszeniach. Branże, jak firmy ubezpieczeniowe, kancelarie adwokackie i notarialne, banki oraz inne urzędy również często zatrudniają specjalistów z tej dziedziny.

Data publikacji: 12-10-2023 22:27

Na skróty