Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 8 semestrów. Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • szkołę podstawową lub Zasadniczą Szkołę Zawodową,
 • ukończyła 18 lat lub w roku przyjęcia uzyska pełnoletniość,
 • jest niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone przepisami prawa oświatowego.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru (II klasy).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla osób, które:

 • przerwały naukę po szkole podstawowej, a chcą uzupełnić wykształcenie,
 • z różnych powodów przerwały naukę w innej szkole średniej, a chcą kontynuować naukę na semestrze programowo wyższym,
 • ze względu na sytuację losową nie mogą uczęszczać do szkoły młodzieżowej,
 • chcą przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • chcą kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach,
 • chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym odbywa się w trybie:

 • stacjonarnym – zajęcia są trzy razy w tygodniu, w godzinach porannych lub po południu,
 • zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie:
  • w czwartki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w piątki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w soboty w godzinach od 800 do 1535.

Uczęszczając do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych można jednocześnie uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Po ukończeniu liceum absolwent może podjąć naukę w naszej Szkole Policealnej dla Dorosłych lub, po zdaniu egzaminu maturalnego, podjąć naukę na uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, lub
 • oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej wydany przez OKE,
 • 2 fotografie,
 • w przypadku przyjęcia na semestr wyższy, dokumenty potwierdzające ukończenie niższych semestrów,
 • ksero dowodu osobistego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Data publikacji: 12-10-2023 22:10

Na skróty