Technik programista

Technik programista

Kwalifikacje w zawodzie

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik programista to kierunek kształcenia skoncentrowany na przygotowaniu uczniów do projektowania, tworzenia i modyfikowania oprogramowania. Absolwenci tego kierunku zdobywają umiejętności, które pozwalają im na efektywne programowanie w różnych językach i środowiskach. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis kierunku:

Cel kształcenia:

 • Przygotowanie absolwentów do pracy w branży IT, w szczególności w zakresie programowania, analizy i projektowania systemów oraz wsparcia technicznego.

Zakres wiedzy:

 • Podstawy informatyki: architektura komputerów, systemy operacyjne, sieci komputerowe.
 • Algorytmy i struktury danych.
 • Języki programowania (np. Java, Python, C++, JavaScript).
 • Projektowanie baz danych i zarządzanie nimi.
 • Podstawy analizy i projektowania systemów.
 • Zasady inżynierii oprogramowania i zarządzania projektami.

Umiejętności praktyczne:

 • Tworzenie i modyfikowanie kodu źródłowego.
 • Analiza problemów i tworzenie odpowiednich rozwiązań programistycznych.
 • Testowanie i debugowanie oprogramowania.
 • Współpraca w zespołach programistycznych.
 • Używanie narzędzi deweloperskich, takich jak systemy kontroli wersji, środowiska programistyczne (IDE) czy systemy zarządzania bazami danych.

Perspektywy zawodowe:

 • Programista w firmach IT.
 • Analityk systemowy.
 • Tester oprogramowania.
 • Konsultant ds. technologii IT.
 • Specjalista ds. wsparcia technicznego.

Kontynuacja edukacji:

 • Możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych z zakresu informatyki, inżynierii oprogramowania czy zarządzania projektami IT.

Aspekty społeczne i etyczne:

 • Zrozumienie znaczenia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.
 • Etyka zawodowa programisty.
 • Świadomość wpływu technologii na społeczeństwo i odpowiedzialność za tworzone rozwiązania.

Aby zostać technikiem programistą, niezbędne jest nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale także rozwijanie umiejętności praktycznych poprzez ciągłe programowanie, uczestnictwo w projektach i dostosowywanie się do szybko zmieniających się technologii w świecie IT.

Data publikacji: 12-10-2023 21:56

Na skróty