Technik handlowiec

Technik handlowiec

Kwalifikacje w zawodzie

  • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

Dowiesz się

  • jak założyć własną działalność handlową i prowadzić ją lepiej od konkurencji,
  • poznasz działalność detaliczną i hurtową sklepu i innych jednostek handlowych oraz mechanizm ustalania cen,
  • poznasz zasady public relations i tajemnice promocji produktu,
  • nauczysz się profesjonalnej obsługi klienta,
  • dokonasz samodzielnie analizy sytuacji firmy na rynku lokalnym i międzynarodowym,
  • nauczysz się prowadzić rachunkowość handlową,
  • będziesz umiał sporządzać biznesplan oraz pisma handlowe w języku polskim i obcym,
  • odbędziesz praktykę zawodową w klasie III w wymiarze 4 tygodni w podmiotach handlowych, gospodarczych i instytucjach finansowych.

Czym będziesz się zajmować

Czeka na ciebie praca: w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, kancelariach i sekretariatach instytucji rządowych i samorządowych, obrocie i zarządzaniu nieruchomościami

Absolwent technikum handlowego umie posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Technik Handlowiec to osoba, która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy na stanowisku kierowniczym w placówkach handlowych, w marketingu, pracy w charakterze przedstawiciela handlowego czy fakturzysty. Absolwent zna przepisy prawne oraz potrafi współpracować z innymi firmami. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia własnej firmy handlowej. Bez problemu można podjąć studia na dowolnych kierunkach.

Data publikacji: 12-10-2023 21:47

Na skróty