Technik ekonomista

Technik ekonomista

Kwalifikacje w zawodzie

  • EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Dowiesz się

  • co robić, by żyć ekonomicznie
  • co kupić, sprzedać i dużo zyskać
  • jak zarządzać, płacić i nie stracić
  • jak korzystać z kredytów
  • jak odnaleźć swoje miejsce w dzisiejszej gospodarce

Czym będziesz się zajmować

Czeka na ciebie praca: w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, kancelariach i sekretariatach instytucji rządowych i samorządowych, obrocie i zarządzaniu nieruchomościami.

Absolwent potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw dotyczące planowania, sprawozdawczości, wynagrodzeń, zaopatrzenia, polityki kadrowej.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia biura, sporządzania typowej dokumentacji finansowej i handlowej, prowadzenia rachunkowości również komputerowej, prowadzenia negocjacji handlowych, obsługi klienta w banku i innych instytucjach.

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, administracji, firmach ubezpieczeniowych, biurach i rachunkowych. Jest również przygotowany do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej i skutecznego korzystania ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 12-10-2023 21:41

Na skróty