Zajęcia profilaktyczne Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

mozu-spotkanie-1-semestr-01.jpeg

W bieżącym semestrze odbyły się zajęcia z zakresu cyberprzemocy i uzależnień w klasach 1 i 2 Technikum.  Celem zajęć było uświadomienie młodzieży czym są te zjawiska, jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić. W drugiej części zajęć omówiono zagadnienie uzależnień. Pani Profilaktyk zwróciła uwagę na różne rodzaje uzależnień oraz ich negatywne konsekwencje dla zdrowia i życia człowieka.

Kolejne spotkanie dotyczyło przemocy i agresji. W tych zajęciach wzięli udział uczniowie kklas 3 i 4 technikum oraz LO. Celem spotkań było podniesienie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji przemocy, zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej, oraz promowanie zdrowych i konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

mozu-spotkanie-1-semestr-02.jpeg mozu-spotkanie-2-semestr-01.jpeg mozu-spotkanie-2-semestr-02.jpeg

Data publikacji: 22-02-2024 18:34

Na skróty